Budowa rozprawki – jak pisać?

Rozprawki pisze się, aby udowodnić jakąś tezę. Musi mieć oczywiście wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Nie można jednak zapominać, że w tych trzech częściach muszą się znaleźć konkretne elementy.


Sprawdź jak napisać oraz zapoznaj się z budową innych form prac pisemnych!


I Wstęp: kilka zdań wprowadzenia do tematu + postawienie tezy.

II Rozwinięcie: przedstawienie argumentów i ich uzasadnienie.

III Zakończenie: podsumowanie argumentacji, potwierdzenie tezy.

Uwaga! Rozprawka to forma obiektywna, nie używamy w niej zwrotów do adresata.