Budowa listu – jak pisać?

List – jak każda dłuższa forma wypowiedzi pisemnej – powinna składać się z trzech głównych części, czyli wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Ma on jednak kilka elementów, które muszą się w nim znaleźć.


Sprawdź jak napisać oraz zapoznaj się z budową innych form prac pisemnych!


Są to:

  1. Miejscowość, data – prawy górny róg
  2. Nagłówek (zwrot o adresata)
  3. Treść zasadnicza (wstęp z nawiązaniem do poprzedniego listu od adresata bądź powodem napisania tego listu + rozwinięcie + zakończenie)
  4. Formuła pożegnalna, pozdrowienia
  5. Podpis

Należy pamiętać o akapitach i formie grzecznościowej (wielka litera).